Θέα του Ολύμπου στο χειμωνιάτικο πρωινό
Θέα του Ολύμπου στο χειμωνιάτικο δειλινό
Jankaea heldreichii
Jankaea ένα σπάνιο ενδημικό φυτό του Ολύμπου