Θέα του Ολύμπου στο χειμωνιάτικο δειλινό
Θέα του Ολύμπου στο χειμωνιάτικο πρωινό
Jankaea heldreichii
Jankaea ένα σπάνιο ενδημικό φυτό του Ολύμπου